7 Nisan 2014 Pazartesi

Toprak nasıl oluşur

Genel kabul gören bir teoriye göre Dünya Güneş'ten kopmuş ateşten bir kütle idi. Boşlukta dönerken zamanla soğuyan bu kütlenin üzeri sert bir kabuk halini almıştır. Bu sert kabuğu teşkil eden kayaların milyonlarca yıl boyunca çeşitli etkilerle ufalanıp ayrışması ve sonradan içerisine organik maddelerin karışmasından topraklar meydana gelmiştir. Bu parçalanmada fiziksel, kimyasal ve biyolojik faaliyetler ortak rol oynamışlardır. Günümüzde de bu kuvvetler etkilerini göstermekte ve toprakların oluşumu devam etmektedir. 

Çevremize baktığımızda küçük bir arazi parçasında bile çeşitli topraklar görürüz. Bu farklılığın değişik nedenleri vardır. Toprakta bulunan maddelerin bir çoğu yeryüzünü kaplayan kayalardan meydana geldiğine göre, toprağın cinsi onu meydana getiren kayanın yapısı ile doğrudan ilgilidir. Fakat iklimin, canlıların, arazinin düz veya engebeli oluşunun yani topoğrafik durumunun ve zamanın etkilerinin de meydana gelen toprağın cinsinde kaya kadar önemli rolü vardır.



İç Anadolu bölgesinin özellikleri

İç Anadolu bölgesinin özellikleri
İç Anadolu bölgesinin özellikleri
Maddeler halinde “İç Anadolu bölgesinin özellikleri” ni inceleyecek olursak;

 • İç Anadolu bölgesinde karasal iklim etkilidir, 
 • Kayseri, Konya, Eskişehir ve Ankara gibi büyükşehirlerinde sanayinin de gelişmiş olmasının etkisiyle nüfus yoğundur, diğer bölgelerde nüfus fazla değildir, 
 • Geniş bozkırlar bitki örtüsüdür, • Önemli dağları : Karacadağ, Hasan dağı, Erciyes, Sivrihisar, Hınzır ve Melendiz dağlarıdır, 
 • Önemli ovalar: Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Konya ovalarıdır, 
 • Platoların en fazla bulunduğu bölge İç Anadolu bölgesidir. Haymana, Obruk ve Cihanbeyli platoları örnek olarak verilebilir, 
 • Tuz gölü, Akşehir, Eber ve Seyfe gölü önemli göllerindendir, 
 • Küçükbaş hayvancılık gelişmiştir. Tiftik ve Kıl keçisi fazlaca yetiştirilir, 
 • Önemli doğal kaynakları Demir, krom, çinko, bakır ve linyit’dir, 
 • Özellikle Konya ovasında yapılan tahıl yetiştiriciliği Türkiye’nin ihtiyacının büyük kısmını karşılamaktadır. 
İç Anadolu bölgesinin özellikleri” dendiğinde üstte verdiğimiz örnekler sanırım yeterli olacaktır.



Faşist ne demek ?

Faşist ne demek
Faşist ne demek?
İlk olarak Mussolini tarafından İtalya’da ortaya çıkan bir düşünce sistemidir. Faşizme gore tüm toplumsal yaşamı tek bir ideoloji yönetir ve muhalif düşünceler baskı ve şiddet aracılığı ile susturulur. Hukuk diye bir kavramdan söz edilmesi mümkün değildir. Ayrıca Faşizme gore o ırk diğerlerine gore üstün görülmektedir. Milliyetçilik aşırı seviyelerdedir. 


Faşizm ile bağları olan, düşünce olarak faşizm’i kabul etmiş kişiye “Faşişt” denir.



İnsan hakları nelerdir ?

İnsan hakları nelerdir ?
İnsan hakları nelerdir ?
Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere “İnsan Hakları” denir. Bu haklar cinsiyet, din,dil,ırk gibi ayrımlar gözönüne alınmaksızın tüm insanlar için geçerlidir. Aslında “İnsan Hakları” terimi bir ideali anlatmaktadır ve olması gerekeni ifade eder. 

Bu ideal bütün insanların eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışını kabul eder. “İnsan haklarının” tarihi binlerce yılı kapsamaktadır ve kaydedilmiş tarih içinde dinsel, kültürel, felsefi ve yasal anlamda gelişmeler göstermiştir. Birçok antik belge, dinler ve felsefe insan haklarıyla ilişkilendirilebilecek çok çeşitli kavramı içermektedir. 

Kadın,erkek ve çocukların temel insan hak ve özgürlüklerinin belirlendiği “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılında kabul edilmiştir. 

Daha detay bilgi için tıklayınız

Ayrıca bu konuyu da inceleyebilirsiniz.



Dünyada kaç ülke var ?

Dünyada kaç ülke var
Dünyada kaç ülke var? 
Oldukça tartışmalı olan ve kesin bir cevabı bulunmayan bir soruya beraberce cevap bulmaya çalışalım. Sorumuz “Dünyada kaç ülke var”. 

 • Birleşmiş milletlere üye olan 192 ülke ve Vatikan’ı dahil edersek cevap 193, 
 • Fifa’ya kayıt olan ülke sayısı 208, 
 • Expo fuarının katılımcı ülke sayısı 189, 
 • Wolfram Alpha’ya yazdığınızda gelen cevap 203. 
Görüldüğü üzere “dünyada kaç ülke var” sorusuna verilebilecek yukardaki örnekler de dahil 10’larca cevap var. 


Peki gerçekte “dünyada kaç ülke var” 

Verilebilecek doğruya en yakın cevap 200 civarında gibi yuvarlak bir rakam diyebiliriz. Örneğin Birleşmiş Milletler üyeliğini baz alırsak; 


 • 1971'den itibaren Birleşmiş Milletler'e üye olmayan; ancak uluslararası hukuk ve Montevideo Konvansiyonuna göre devlet olarak tanımlanan ülke Tayvan, 
 • Birleşmiş Milletlerin 46 üyesi tarafından tanınan; fakat Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan ülke Batı Sahra, 
 • Birleşmiş Milletlerin 91 üyesi ve Çin Cumhuriyeti tarafından tanınan ülke Kosova,
 • Diplomatik olarak Türkiye dışında tanınmayan ülke KKTC, 
 • Rusya, Venezuella, Nikaragua dışında tanınmayan Abhazya, Güney Osetya, 
 • Birleşik milletlerin hiçbir üyesi tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ, Moldova ve Somali gibi örnekleri eklediğimizde sayı 200’lere yaklaşıyor.



 
Real Time Analytics