Scrolling box

Babil'in asma bahçeleri
Hani “adı var, kendi yok” derler ya bu tanım belkide en çok “babilin asma bahçeleri” için kullanılabilir. Babilin asma bahçeleri’ni gören ve bilen yok ama ihtişamı yüzyıllardır sürüyor. Antik Babil kentinde yapılan kazılarda sözkonusu bahçenin kralın sarayına yakın olabileceği düşünülerek bir çok deneme gerçekleştirildi. Bulunan su kanalları ve duvar yıkıntılarının “Babilin asma bahçeleri” ne ait olabileceği sanılıyor.

Tarihte yer alan bir çok söylence, efsane ve hikaye incelendiğinde, gerçekliği günümüzde halen tartışma konusu olan bazı ipuçlarına ulaşıyorsunuz. Tarihçi Diodorus Siculus “Bahçenin yamacına doğru yaklaştığınızda, yapının tüm görkemi ile kat kat yükseldiğini görürsünüz. Dev gibi bitki yığınları, büyük ve kalın gövdeli ağaçlar öylesine cezbedici ki, adeta bakanları büyülüyor. Nehirden gelen suyu çeşitli aletler yükseklere çıkarıyor ve siz bunları dışarıdan baktığınızda göremiyorsunuz.” diye anlatıyor örneğin.

Binbir çeşit meyveler, çiçekler, yapay şelaler, yapının katlarında dışarı doğru taşan bahçeler, egzotik hayvanlar anlatılanlardan sadece bir kaçı. İşte “Babilin asma bahçeleri” ni görebilenlerin aklında kalan, daha doğrusu aklını başından alan ayrıntılar bunlar. Çoğunu da eski Yunan tarihçileri anlatmış, dile getirmiş. Belki de bu tarihçiler olmasaydı hiçbirimiz böylesine mucizevi bir yapıdan haberdar olmayacaktık.

Babil'in asma bahçeleri


Babil’in asma bahçelerini kim yaptırdı?

Söylentilere göre Babil’in asma bahçelerini Babil Kralı 2.Nebukadnezar eşlerinden Amytis ya da Semiramis için yaptırmıştır.

Zamanın kralı Nabukadnezar, günümüze kadar ulaşan bir taş tablette “Babilin asma bahçeleri” nin inşaasından bizzat bahsetmektedir. Tablette aynen şu ifadeler yer alıyor : “Pişirilmiş tuğlaları bir dal biçiminde şekillendirdim ve kraliyet mekanı olarak kendim için Babil’in surları arasında yükselterek büyük, basamaklı bir kum yapısı inşa ettim”

Babil'in asma bahçeleri neden yapılmıştır?


Babil kraliçesi Amytis ya da Semiramis’in memleket özlemini (Kraliçenin Media’lı olduğu kabul edilir) dindirmek amacıyla yapıldığı söylenmektedir. Bu sebeple bazı kaynaklarda Babil’in asma bahçeleri yerine Semiramis’in asma bahçeleri ifadeleri kullanılmıştır.

Babil'in asma bahçeleri


Babil'in asma bahçeleri ne zaman yapıldı?


M.Ö. 605 yılında yapıldığı düşünülmektedir. Babilin Asma Bahçeleri ile ilgili birçok kaynakta dönemin kralı Nebukadnezar işaret edilse de, incelen hiçbir yazıtta / kitabede bahçe ilgili hiçbir bilginin yer almaması ya da mühendislik çalışmalarının geçmemesi, konu ile ilgili şüphe yaratmaktadır.

Babil'in asma bahçeleri nerede hangi ülkede?


Günümüzde Irak’ın başkenti olan Bağdat’ın tahminen 50 km güneyinde yer alan El-Hila kasabasında bulunduğu düşünülmektedir. Ancak yapılan kazılar neticesinde henüz kesin bir kanıya ulaşılamadığı için Babil’in asma bahçelerinin konumu hala çözülemeyen bir gizem durumundadır. Yapılan kazılarda Babil'in Asma Bahçeleri ile ilgili herhangi bir kanıt da gün yüzüne çıkarılamamıştır.

Oxford Üniversitesi araştırmacılarından Stephanie Dalley konu ile ilgili araştırmalarına yer verdiği kitabında bahçelerin aslında Babil değil Ninova’da olabileceğini öne sürmüştür. Dalley, bahçelerin yeriyle ilgili oluşan kafa karışıklığının sebebinin MÖ 689’da Asurların Babil’i fethetmesinden kaynaklı olabileceğini belirtmektedir.

Asma bahçelerini Babil’in yıkıntıları arasında aramanın ne kadar doğru olup olmadığını kendimize sormamız gerekir. Belki de anlatıların hepsi anlatanların hayalgücünde saklı... Zamanında sıradan halkın girmesinin yasak olduğu Babil surlarının üzerinde, yüksekte bulunan kraliyet sarayının, Yunanlı tarihçilerin hayal gücünü fazlası ile harekete geçirmiş olabileceği sizce de akla daha yatkın değil mi?

Babil'in asma bahçeleri ile ilgili bilgiler 

  • Babil kelime olarak Tanrının Kapısı anlamına gelmektedir 
  • Bahçenin varlığı hakkında çok fazla soru işareti bulunmaktadır..Halen yapılan araştırmalarda kesin bir bilgiye ulaşılmamış olması, sadece bir efsaneden ibaret olabileceğini düşündürmektedir
  • Babil'in Asma Bahçeleri oldukça kurak ve su kaynağı bakımından fakir olan Babil halkının bir başarısı olarak görülmektedir. Günümüz teknolojisi ile bu bahçeleri inşa etmek mümkün gözükmemektedir
Babil'in asma bahçeleri


Peki Babil’in asma bahçeleri gerçekten de var mıydı?


Bu soruya yanıt aramaya çalışan ve ciddi anlamda kafayı “Babilin asma bahçeleri” ile bozmuş olan Alman arkeolog R.Koldewey, işte 1899’da Babil’in Asma Bahçelerinin gerçek mi, yoksa bir hayal mi olduğunu araştırmaya başladı. Şehirden geriye çamurlu bir enkazdan başka hiçbirşey kalmamıştı. Bir çok antik şehrin aksine, kentin yerinin herkesce bilinmesine karşın, kentin mimarisinden geriye görülebilir bir yapı kalmamıştı. R.Koldewey, Babil’i 14 sene boyunca kazdı ve kentin iç duvarları, dış duvarları, Babil Kulesinin ve Kral Nabukadnezar’ın sarayının temellerini ve kentin merkezinden geçen kraliyet yolunu ortaya çıkardı. Güney kalesini kazarken, taşlı kubbe tavanları olan ondört odalı bir bodrum buldu. Tarihi kayıtlara göre, kentte birtek iki binada, kuzey kalesinin kuzeydeki duvarında ve asma bahçelerinde taş kullanılmıştı. R.Koldewey gerçekten de asma bahçelerinin bodrum katını bulmuş gibi gözüküyordu. Bölgede araştırma yapmaya devam etti ve Diodorus’un kayıtlarında anlattığı bir çok özelliği bulmayı başardı. Enson tabanında üç tane ilginç delik bulunan bir oda ortaya çıkarıldı. Bu odanın suyu, bahçenin en üst noktasına pompalamaya yarayan zincir pompaların yeri olduğu sonucuna varıldı. Sözkonusu binanın temelleri 30’a 50 metre boyutlarındaydı. Bina, gerçektende antik tarihçilerin tarif ettiğinden küçük, ama genede etkileyiciydi.

Belki "Dünyanın 7 harikası nelerdir" yazısı da ilginizi çekebilir.

Yorum

Daha yeni Daha eski