Scrolling box

Dunyanin 7 harikasi nelerdirÖncelikle belirtmek gerekir ki “Dünyanın 7 harikası nelerdir” sorusuna ancak günümüz koşulları içerisinde cevap verebiliriz. Çünkü bu sorunun cevabı çağlar boyunca bir çok kez değişmiş, listeye herseferinde yeni bir yapıt girmiş, üzerinde birçok değişiklikler yapılmıştır.

Dünyaca kabul gören son duruma göre, dünyanın 7 harikası şu yapıtlardan oluşur.

1. Keops Piramitleri
2. İskenderiye Feneri
3. Zeus Heykeli
4. Rodos Heykeli
5. Halikarnas Mozolesi
6. Babil’in Asma Bahçeleri
7. Artemis Tapınağı

Yapıtların seçiminde, mühendislikteki mükemmellikleri ve mimari açıdan erişilmezlikleri gözönüne alınmıştır.


Keops Piramitleri


Listede günümüzde halen ayakta durabilen tek yapıdır.Yanlış bir inanışla “Keops Piramitleri” dendiğinde tüm piramitlerin kastedildiği sanılır ancak, sadece “Keops Piramiti” dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilir.

İskenderiye Feneri

MÖ 270 senesinde inşaa edildiği sanılmaktadır.Mısır açıklarındaki PHAROS adasında bulunmaktadır. Fenerin yüksekliği tam 121 metre idi ve doruk noktasında Poseidon’un heykeli yer almaktaydı. Yaklaşık 1500 yıl boyunca denizcilere klavuzluk etti ve 7 harika içerisinde en son yok olan yapı İskenderiye Feneri’dir. Fenerin ışıklarının 56 km uzaklıktan dahi görülebildiğine dair söylentiler mevcuttur.

Zeus Heykeli (Olimpos)

Yunan heykel sanatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. MÖ 457 yılında orjinal Olimpiyat oyunlarının yapıldığı bölgede inşaa edilmiştir.Heykel Zeus tapınağının içerisine yapılmıştır. MS 351 yılında paganist inançlar nedeni ile olimpiyat oyunları yasaklandı ve Zeus tapınağı da kapatıldı. Bu tarihlerde heykel İstanbul’a taşındı ve MS 462 yılına kadar burada kaldı. Daha sonrada bir yangın neticesinde yok oldu.

Bu yazıda ilgini çekebilir : Aztek Uygarlığı hakkında merak edilenler

Rodos Heykeli

Heykel yaklaşık 33 m boyundaydı ve yıkılmadan önce sadece 56 yıl ayakta kalabildi.Rodos adası limanının giriş kısmında yer almaktaydı. Tamamlanması 12 sene sürmüş ve MÖ 282’de bitirilmiştir. MÖ 226 yılında gerçekleşen bir deprem sonrasında dev heykel dizinden itibaren kırıldı.Rodos’da yaşayanlar heykelin restorasyonunu yaptırmak istediyse de bir kahinin sözleri nedeni ile vazgeçtiler.

Halikarnas Mozolesi

MÖ 350’lerde Bodrum’da yapılmıştır.Karya kralı tarafından, ölümünden sonra eşi ve kendisi için mezar olarak kullanılması amacıyla yapılmıştır. Halikarnas Mozolesinin uzunluğu 42 metreydi ve üzerinde çeşitli insan ve hayvan süslemeleri yer alıyordu. Tam 1600 yıl boyunca ayakta kaldı ve büyük bir deprem sonrasında ağır hasar gördü. Mozolenin taşları ile dev bir kale yapıldı ve bu kale günümüzde halen Bodrum’dadır. Mozole’den geriye sadece temelleri kalmıştır. Yıkıntı sonrası kurtarılan bazı heykeller günümüzde British Muzeum’da sergilenmektedir.

Babil’in Asma Bahçeleri

Hakkında en fazla çelişki duyulan, kimi zaman varlığından bile şüphe edilen, hatta eski hikayecilerin bir uydurması olduğu ileri sürülen eserdir. "Babilin Asma Bahçeleri" nin Fırat nehrinin doğusunda MÖ 600 de kurulduğu söylenmektedir. Kral Nebukadnezar tarafından egzotik ağaçları ve yeşillikleri çok seven eşi için yaptırılmıştır. Ayrıca içerisinde bir çok egzotik hayvanda bulunduğu rivayet edilir.

Artemis Tapınağı

Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan Efes Antik Kentinde yer almaktadır.Tanrıça Artemis adına MÖ 550 yılında yapılmıştır. Hem dini bir tapınak hem de bir pazaryeri olarak kullanılmıştır. Tapınak içerisinde zamanının en yetenekli sanatçıları tarafından yapılmış olan heykel ve resimler bulunmaktaydı. MÖ 356 yılında tapınak yakıldı, daha sonra aynı temeller üzerine yeniden restore edildi. Ancak MÖ 262’de yine bir yangınla yok oldu

Yorum

Daha yeni Daha eski