» » » » Haçlı seferlerinin sonuçları

Hacli Seferlerinin SonuclariTarih süresince toplamda 7 kez haçlı seferi yapılmıştır. Haçlı seferlerinin sonuçları’nı incelemek gerekirse;
 • Papa’nın ve onun temsil ettiği kilisenin otoritesi sarsıldı,
 • Din adamlarına ve kiliseye duyulan güven azaldı,
 • Skolastik düşünce (tek doğrunun İncil’deki bilgiler olduğunu savunan düşünce tarzı) zayıfladı,
 • Seferler boyunca bir çok soylu hayatını kaybetti, dolayısı ile feodalite kurumu zayıf düştü,
 • Bir önceki maddenin doğal sonucu olarak merkezi krallıklar güç kazanmaya başladı,
 • Bir süre için de olsa Türklerin batıya doğru ilerlemesi durdu,
 • İslam dünyası, haçlılar ile yapılan mücadeleler nedeni ile Moğol saldırıları karşısında güçsüz kaldı,
 • Doğu ile batı arasındaki ticaret gelişti,
 • Akdeniz limanları önem kazandı (Cenova,Venedik, Marsilya vb.),
 • Dokuma, cam ve deri işleme sanatları Avrupa’da öğrenildi,
 • Suriye, Filistin ve özellikle de Anadolu toprakları ekonomik bakımdan ağır hasar gördü,
 • Pusula, barut, kağıt ve matbaa Avrupaya götürüldü, bilim ve teknik alanında gelişmeler sağlandı,
 • İslam medeniyeti Avrupalılar tarafından tanındı,
 • Avrupa’da kültür hayatı canlandı.

YAZAR @lternatif

«
Sonraki
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

1 yorum: