Scrolling box

Hentbol kuralları
Hentbol oyun kuralları
Uluslararası standartlara göre “hentbol oyun kuralları” aşağıdaki gibidir:
Kural 1 – Oyun Alanı
Oyun alanı 40 m x 20 m ölçülerinde , iki kale sahası ve bir oyun alanını içeren dik dörtgen şeklindedir. Uzun kenarlara kenar çizgisi, kısa kenarların kale direkleri arasında kalan bölümüne kale çizgisi ve kalelerin her iki yanında kalan bölümüne ise dış kale çizgisi adı verilir. Oyun alanının çevresinde; kale çizgilerinden itibaren en az 2 m ve kenar çizgilerinden itibaren en az 1 m genişliğinde bir emniyet alanının olması gerekir. Müsabaka süresince oyun alanının özellikleri, bir takıma avantaj sağlayacak şekilde değiştirilemez.
 • Kaleler her bir kale çizgisinin tam ortasına yerleştirilir. Kaleler zemine veya arkalarındaki duvarlara sıkıca tutturulmalı; içten içe 3 m genişliğinde ve 2 m yüksekliğinde olmalıdır.Kale direkleri bir üst direkle birbirine bağlanır. Kale direklerinin arka kenarları, kale çizgisinin arka kenarıyla aynı hizada olmalıdır. Yan direkler ve üst direk bir kenarı 8 cm olan kare kesitinde olmalı; direklerin sahadan görünen üç yüzü de birbiriyle, zeminle ve arka duvarla zıt iki ayrı renkte şeritler halinde boyanmalıdır.Kalelerin, giren topun kalede kalmasını sağlayacak şekilde ağ ile donatılmış olması gerekir.
 • Oyun alanındaki bütün çizgiler sınırladıkları alana dahildirler. Kale direkleri arasındaki çizgi 8 cm, diğer tüm çizgiler ise 5 cm genişliğinde olmalıdır. Çizgilerle sınırlandırılan alanlar, sınırlandıran çizgiler yerine farklı renklerde boyanarak birbirilerinden ayrılabilirler.
 • Her kalenin önünde bir kale sahası bulunur. Kale sahası, kale çizgisine paralel ve kale çizgisinin dış kenarı ile kale sahası çizgisinin dış kenarı arasındaki uzaklık 6 m olan 3 m uzunluğunda düz bir çizgi ile bu çizginin her iki ucunun, kale direklerinin iç arka kenar dip köşesinden ölçülerek çizilen 6 m yarı çapındaki iki çeyrek dairenin birleştirilmesi sonucu belirlenir.
 • Serbest atış çizgisi, kale sahası çizgisinin 3 m dışından çizilen kesik bir çizgidir. Çizgiler ve aralarındaki boşlukların her biri 15 cm dir.
 • 7 m çizgisi ; kalenin tam karşısında, 1 m uzunluğunda bir çizgidir. Bu çizgi, kale çizgisine paralel ve 7m uzaklıktadır.
 • Kaleci sınır çizgisi diğer adı ile 4m çizgisi kale çizgisinin dış kenarı ile çizilecek çizginin dış kenarı arasındaki uzaklık 4 m olan, 15 cm uzunluğunda, kale çizgisine paralel ve kalenin tam karşısındadır.
 • Orta çizgi iki uzun kenarın orta noktalarını birleştiren çizgidir.
 • Kenar çizgisinin bir parçası olan değişme çizgisi, her iki takım için orta çizgiden 4,5 m mesafede; orta çizgiye paralel, saha içine ve dışına doğru her iki yönde 15 cm uzunluğundadır.
Kural 2 – Oyun Süresi ve Mola
 • 16 ve daha yukarı yaştaki oyunculardan oluşan bütün takımlar için normal oyun süresi 30 dakikalık iki devredir ve devre arası normalde 10 dakikadır.Yaşları 12 - 16 arasında olan takımlar için oyun süresi 2 x 25 ve 8 - 12 arasında olan takımlar için ise 2 x 20 dakikadır ve her iki durumda da devre arası 10 dakikadır.
 • Kazananın belirlenmesi gereken bir müsabakada, normal oyun süresi berabere biterse 5 dakikalık aradan sonra uzatma bölümü oynanır. Uzatma bölümü 5 dakikalık iki devreden oluşur ve devre arası 1 dakikadır. Birinci uzatma bölümü sonunda oyun hala berabere ise, 5 dakikalık bir aradan sonra ikinci uzatma bölümü oynanır. Bu uzatma bölümü de 5 dakikalık iki devreden oluşur ve devre arası 1 dakikadır. Oyun hala berabere ise, kazanan takım müsabaka yönetmeliğine göre belirlenir.
 • Oyun süresi, hakemin ilk başlama atışı için çaldığı düdükle başlar ve skorboarddan gelen otomatik bitiş sinyali veya saat hakeminin bitiş düdüğü ile sona erer. Bu tür bir düdük veya sinyal gelmezse, hakem oyun süresinin bittiğini belirtmek için düdük çalar.
 • Devrenin veya oyun süresinin bittiğini belirten sinyalle aynı anda veya hemen öncesinde yapılan ihlaller ve sportmenlik dışı davranışlar cezalandırılır; gerekirse bu cezalandırma bitiş düdüğünden sonra gerçekleştirilir.
 • Serbest ve 7 m atışları kullanılırken veya top havadayken bitiş sinyali gelirse, bu atışlar mutlaka tekrarlanmalıdır. Hakemler müsabakayı bitirmeden önce tekrarlanan atışın sonucunu almalıdırlar.
 • Serbest atış veya 7 m atışının kullanılması sırasında oyuncu ve idareciler tarafından yapılabilecek ihlaller ve spor dışı davranışlar bireysel olarak cezalandırılır. Bununla beraber bu tür atışların kullanımı sırasında yapılan ihlaller karşı yönde serbest atışı gerektirmez.
 • Hakemler devrenin veya müsabakanın bitiş sinyalinin saat hakemi tarafından erken verildiğine karar verirse, oyuncuları sahada tutarak kalan süreyi oynatmalıdırlar.
 • Oyunun veya uzatma bölümünün birinci devrelerinin geç bitirildiğine karar verilirse ikinci devre gereken süre kadar kısaltılmalıdır. Oyun süresinin veya uzatma devrelerinin ikinci yarılarının geç bitirildiğine karar verilirse hakemler hiçbir şeyi değiştirmek durumunda değillerdir.
 • Oyun süresinin ne zaman ve ne kadar süre için durdurulacağına hakemler karar verirler. Aşağıdaki Durumlarda Mola Zorunludur :
  1. 2dk. Zaman cezası, diskalifiye veya ihraç verildiğinde,
  2. 7 m verildiğinde,
  3. Takım mola verildiğinde,
  4. Hatalı oyuncu değişimi veya fazladan bir oyuncunun oyun alanına girmesi durumunda,
  5. Saat hakemi veya gözlemciden gelen sinyal varsa,
  6. Mola süresince yapılan ihlaller oyun süresince yapılan ihlaller gibi değerlendirilir.
 • Mola nedeniyle oyun süresinin durdurulması ve yeniden başlatılması için, hakemler saat hakemine işaret verirler.
 • Oyun süresinin durdurulduğu saat hakemine üç kısa düdük ve 16 nolu hakem el işareti ile gösterilir.
 • Moladan sonra oyun, kesinlikle düdükle başlatılmalıdır.
 • Takımlar normal oyun süresinin her devresinde, bir dakikalık birer takım molası alma hakkına sahiptir.
Kural 3 – Top
 • Top, deri veya sentetik maddeden yapılmış ve küre şeklinde olmalı; dış yüzeyi parlak veya kaygan olmamalıdır.
 • Topun çevresi ve ağırlığı kategorilere bağlı olarak aşağıdaki gibi değişir: 16 yaşından büyük erkekler için 58 - 60 cm ve 425 - 475 gram, 12 - 16 yaş arası erkekler ve 14 yaşından büyük bayanlar için 54 - 56 cm ve 325 - 375 gram, 8 - 12 yaş arası erkekler ve 8 - 14 yaş arası bayanlar için 50 - 52 cm ve 290 - 330 gram.
 • Her müsabaka için en az iki top bulundurulmalıdır.
 • Yedek topun ne zaman kullanılacağına hakemler karar verirler. Böyle durumlarda, mola alınmasını ve oyunun durmasını engellemek için en kısa süre içinde yedek topun oyuna sokulması gerekir.
Kural 4 – Takım, Oyuncu Değişimi ve Malzeme
 • Bir takım en fazla 12 oyuncudan oluşur. Aynı anda oyun alanında 7’ den fazla oyuncu bulundurulamaz. Diğerleri yedek oyunculardır.Oyun süresince her takım bir oyuncusunu kaleci olarak oynatmalıdır. Kaleci her zaman saha oyuncusu olabilir. Aynı şekilde, bir saha oyuncusu da her zaman kaleci olabilir.B ir takım müsabakanın başında sahada en az 5 oyuncu bulundurmalıdır. Uzatma devreleri dahil takımlar müsabaka süresince oyuncu sayılarını 12’ye tamamlayabilirler. Takımlardan birinin oyuncu sayısı 5’in altına düşse bile müsabaka devam edebilir. Müsabakanın tatil edilip edilmeyeceği ve, gerekli görülmesi durumunda, ne zaman tatil edileceği hakemlerin kararına bağlıdır.
 • Müsabaka süresincebir takım yedek bankında en fazla 4 yönetici bulundurabilir. Yöneticiler müsabaka sırasında değiştirilemezler. Yöneticilerden biri takım sorumlusu olarak belirlenmelidir. Gerektiğinde sadece takım sorumlusu masa ve saha hakemleri ile konuşma hakkına sahiptir.
 • Takım yöneticisinin müsabaka süresince oyun alanına girmesine izin verilmez. Bu kuralın ihlali sportmenlik dışı davranış olarak cezalandırılır. Müsabakaya rakip takımın kullanacağı serbest atışla devam edilir.
 • Bir oyuncu veya yönetici müsabaka cetveline yazılmış ve müsabakanın başında sahada hazır ise oyuna katılma hakkına sahiptir.Müsabaka listesinde yazılı olan ve müsabaka başladıktan sonra gelen oyuncu ve yöneticiler oyuna katılmak için masa hakemlerinden izin almalı ve müsabaka cetveline yazılmalıdırlar. Müsabakada oynama hakkı olan bir oyuncu her an takımının değişme çizgisinden oyuna girebilir. Oynama hakkı olmayan bir oyuncu sahaya girerse diskalifiye edilmelidir. Müsabakaya rakip takımın kullanacağı serbest atışla devam edilir.
 • Yedek oyuncular masa hakemlerine haber vermeksizin, değişecek oyuncunun oyun alanını tamamen terk etmiş olması koşulu ile, her an ve sayıca sınırlama olmaksızın oyuna girebilirler.
 • Oyuncular kendi değişme çizgilerinden her an oyuna girip çıkabilirler. Bu durum kaleci değişimi için de geçerlidir. Oyuncu değişimi ile ilgili kurallar, takım mola hariç, molalarda da geçerlidir.
 • Hatalı oyuncu değişiminde, hatayı yapan oyuncuya 2 dk. zaman cezası verilmelidir. Aynı takımdan ve aynı anda birden fazla değişme hatası yapılırsa, sadece hatayı ilk yapan oyuncu cezalandırılır.Müsabaka rakip takımın kullanacağı serbest atışla yeniden başlatılır.
 • Fazladan bir oyuncu oyun alanına girerse veya yedek bir oyuncu değişme alanından oyuna müdahale ederse zaman cezası verilir. Böyle bir durumda takım, fazladan oyuna giren oyuncu dışında, oyun alanındaki bir başka oyuncusunu da 2 dakika süre ile oyundan alır.Zaman cezası devam eden bir oyuncu oyun alanına girerse ikinci kez zaman cezası verilir. Bu durumdaki oyuncunun cezası son olarak aldığı ceza ile başlatılır ve ilk cezanın kalan bölümü için bir başka oyuncu oyun alanından alınmalıdır.Her iki durumda da oyun, rakip takımın kullanacağı serbest atışla yeniden başlatılır.
 • Bir takımın saha oyuncularının formaları tek tip olmalı ve rakip takımın formalarından renk ve desen olarak ayırt edilmelidir. Kaleciler her iki takımın saha oyuncuları ve rakip takımın kalecilerinden farklı renk ve desende forma giymelidirler.
 • Oyuncuların formalarındaki sırt numaralarının boyu en az 20 cm ve göğüs numaralarının boyu ise en az 10 cm olmalıdır. Numaralar tercihen 1’den 20’ye kadar olmalıdır.Forma numaraları renk ve desen olarak formalardan farklı olmalıdır.Her takımın kaptanı formasından zıt renkte ve 4 cm eninde bir pazubant takmalıdır.
 • Oyuncular spor ayakkabısı giymelidir. Oyuncuların kafa koruyucu, yüz maskesi, künye, saat, yüzük, gerdanlık, zincir, küpe, sert çerçeveli veya tokasız gözlük gibi tehlikeli olabilecek eşyaları giymelerine izin verilmez.
 • Bir oyuncunun kanaması ya da formasında veya vücudunda kan lekesi varsa; bu oyuncunun normal değişme bölgesini kullanarak oyun alanından hemen çıkarılması gerekir. Kanı durduruluncaya, yarası sarılıncaya ve forması temizleninceye kadar ilgili oyuncunun oynamasına izin verilmez.Böyle durumlarda hakemlerin talimatlarını yerine getirmeyen sporcu, sportmenlik dışı davranışta bulunmuş sayılır.
Kural 4 – Kaleci

Kalecinin Yapabilecekleri :
 • Kale sahasında savunma amacıyla topa vücudunun her kısmıyla dokunabilir.
 • Topla birlikte kale sahası içerisinde, saha oyuncularına uygulanan kısıtlamalara tabi olmaksızın serbestçe hareket edebilir. Ancak kaleci atışını geciktirmesine izin verilmez.
 • Topsuz olarak kale sahasını terk ederek oyuna katılabilir. Bu durumda saha oyuncularına uygulanan kurallara tabidir.Kalecinin vücudunun her hangi bir kısmı kale sahası çizgisinin dışına temas ederse, kale sahasını terk etmiş sayılır.
 • Kontrol altına alamadığı topla kale sahasını terk edebilir ve topla oyun alanında tekrar oynayabilir.
Kaleci İçin Yasaklamalar :

 • Savunmada rakibini tehlikeye sokamaz.
 • Kontrolü altındaki topla kale sahasını terk edemez.
 • Kaleci atışından sonra, top bir başka oyuncuya dokunmadıkça kale sahasının dışındaki topa dokunamaz.
 • Kale sahası içindeyken, oyun alanında duran veya yuvarlanan topa dokunamaz.
 • Kale sahasının dışında duran veya yuvarlanan topu kale sahasına alamaz.
 • Topla oyun alanından kendi kale sahasına giremez.
 • Kale sahasında duran veya oyun alanına doğru hareket eden topa ayak veya diz altı ile dokunamaz.
 • 7 m atışı kullanılırken, top atışı yapan oyuncunun elinden çıkmadan, 4 m sınır çizgisini veya uzantısını geçemez.

1 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski