Scrolling box

Newtonun hayatiNewton 1642 yılında İngiltere’de doğdu.He nüz dünyaya gelmeden babasını kaybetmişti.İki yaşında iken annesi ikinci evliliğini yaptı. Büyükannesinin yanında çocukluğunun önemli bir bölümünü geçirdi.Çocuk yaşlarında ağaçtan modeller yaparak el becerilerini geliştirmişti.

1667 yılında Trinity College'de öğretim üyesi oldu. Henüz 26 yaşında iken Lucasian Matematik Kürsüsüne seçildi. Çalıştığı üniversite büyük veba salgını nedeniyle kapatılınca Newton annesinin evine taşındı.Günümüzde halen mekanik biliminin dayanağını oluşturan hareketle ilgili üç yasa, önemli buluşlarının ilkidir.Üç yasanın birincisi dışardan bir kuvvet etki etmedikçe hareketsiz bir cisim hareketsiz kalacağını ve düzgün doğrusal hareketli bir cismin de düzgün doğrusal hareketini sürdüreceğini söyler. İkinci yasa kuvvetin cisimlerde ivmeye neden olması kavramlarını açıklar. Üçüncü ve son yasada ise kuvvetin her etkinin ters yönde eşit bir tepki doğuracağı yer alır. Bu üçüncü yasa günümüzde jet motorlarında ve roketlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kısa bir süre sonra sıradan bir olay Newton'un en büyük buluşlarından birini yapmasına yol açtı. Bahçesinde otururken ağaçtan düşen bir elma dikkatini çekti ve elmanın neden düştüğünü kendince düşünmeye başladı . Acaba o güne kadar varlığı bilinmeyen bir kuvvet tarafından mı dünyaya çekilmişti ? Eğer varsa , böyle bir kuvvetin bütün cisimleri , hatta gezegenleri bile etkileyebileceğini düşündü . Bu düşüncelerini kullanarak ve yeni bulduğu hareket yasalarını uygulayarak evrendeki tüm cisimlerin aralarındaki uzaklıkla ters orantılı bir kuvvetle birbirlerini çektikleri kuramını geliştirdi . Bu yeni kuvvete çekim adını verdi . Gezegenlerin hareketini meleklere ve şeytanlara bağlayan inanışlara kesin bir biçimde son verdi.Yeryüzündeki olayları biçimlendiren yasaların gökyüzündeki cisimler içinde geçerli olduğun düşüncesini yerleştirdi .

Optikle ilgili çalışmaları sonunda beyaz ışığın cam bir prizmadan geçince renklere ayrıştığını ve bunların ikinci bir prizmadan geçince yeniden birleşerek beyaz ışığa dönüştüğünü buldu. Renk tayfı üzerindeki çalışmaları, zamanında kullanılan kırılmalı teleskop türü araştırmalarına yol açtı. O zamanlarda teleskoplarda kullanılan merceklerin oluşturduğu görüntüler camdaki kusurlar yüzünden renkli çizgilerle gölgeleniyordu . Newton dahice bir düşünce ile mercek yerine ayna kullanmaya karar verdi , çeşitli deneylerden sonra , uzaktaki cisimlerin büyütülmüş görüntülerini oluşturan içbükey aynalar sistemini geliştirdi.

“Doğa Biliminin Matematik İlkeleri” adlı kitabında , ışıkla ilgisini sürdüren Newton , 1704 yılında , ' Optik ' adlı ikinci büyük kitabını yayınladı . Bu kitap şimdiye kadar yazılmış bilimsel kitapların en büyüklerinden sayılır . Kuramların ve kanıtların matematiksel gösterimleri , Newton'un çekimle ilgili düşüncelerini açıklıkla belirtebilmesi için yeni bir matematik tekniğine gereksinmesi olduğunu gösterir . Bulduğu bu yeni teknik bugün difransiyel ve integral hesaplar adıyla bilinir.

Eğer bu hesap yöntemleri olmasaydı son üç yüzyıldaki ilerlemelerin birçoğu gerçekleşemezdi . Bu hesapların , çalışmaları arasında , yalnızca geliştirdiği , bilimsel ilkelerin gerektirdiği yardımcı bilgiler olarak yer alması Newton'un büyüklüğünün ölçüsüdür .

1727'de öldüğü zaman hiçbir bilim adamının sahip olmadığı bir üne sahipti.

Yorum

Daha yeni Daha eski