Scrolling box

Mısır piramitlerinin gizemi
Mısır piramitlerinin sırrı
İnsanlığın yıllardır gizemini çözmeye çalıştığı, hakkında onlarca araştırma, yüzlerce tartışma yapılan “Mısır piramitlerinin sırrı” ile ilgili yazı dizimizin ilk bölümünde Mısır Piramitleri nasıl yapıldı, nasıl bu güne kadar sağlam kalabildi, yapılış amaçları neydi gibi sorulara cevap aramaya çalışacağız.

Aslında piramit biçimindeki yapılar sadece Mısır’a özgü olmayıp, hemen hemen dünyanın her yerinde piramit şeklinde inşaa edilmiş yapılara rastlanmıştır. Ancak sayısal olarak en fazla Mısır’da yer aldıkları için doğal olarak piramit dendiğinde ilk olarak Mısır piramitleri akla gelmektedir.

Piramitlerin esas olarak dönemin hükümdarı firavunun mumyası ve onun kıymetli hazinelerini korumak amacıyla yapıldığı sanılmaktadır. Piramitlerin Mısırlı köleler tarafından yapıldığı düşünülürken 1990 yılında yaşanan bir tesadüf farklı bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Bir turistin bindiği atın ayağı bir çukura düşer ve bu çukur gizemli bir mahzene açılır, tesadüf ki bu mahzen aslında piramitin yapımında çalışan işçilerin ustabaşına ait mezardır. Mezarın duvarları eşşiz işlemelere ve ihtişamlı bir yapıya sahiptir. Bu güzel mezarın işçi sınıfındaki birisine yapılması, çalışanların esir olmadığının somut bir göstergesidir.

Daha sonra bu bölgede yapılan kazılarda 250’den fazla farklı mezar daha bulunmuştur. Ustabaşının çevresindeki mezarlar seçkin işçilerin mezarlarıyken normal işçiler biraz daha uzakta toplu halde bulunmaktaydı. Ölen herkes için bir mezar yapılmakta olduğu anlaşılan bölgedeki kazılarda mezarların girişlerinde işçilerin statülerini gösteren hiyeroglif yazılar bulundu. Bu yazılarda mezar inşaatı denetçisi, mezar inşaatı yöneticisi gibi ünvanlar yazmaktaydı.

İkiyüzbin işçinin çalıştığı tahmin edilen bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkan iskeletler incelendiğinde, omurganın inanılmaz bir yüke maruz kaldığı tesbit edilmiştir. Bu durum buradaki taş taşıma işleminin güçlüğünü göstermektedir. Bu kadar özveri ve emekle ortaya çıkan piramitlerin yapımı için binlerce işçi bu bölgedeki şehirlerde yaşamaktaydı. Yapılan kazılarda evler, fırınlar, çömlekler gibi birçok tarihi eser bulunurken duvarlardaki hiyerogliflerde nasıl ekmek yapıldığı ve içecek hazırlandığı gibi detaylar resmedildiğinden dönemin şehir yaşamı hakkında fikir edinmek de mümkün olmuştur.

Mısır piramitlerinin sırrı” konulu yazımızın ikinci bölümü için tıklayınız.
Mısır piramitlerinin sırrı” konulu yazımızın son bölümü için tıklayınız.

Yorum

Daha yeni Daha eski