Scrolling box

Lale Devrinde Avrupa devletleri ile savaş yaşanmamış, diğer devletler ile daha iyi ilişkiler kurabilmek için Paris, Londra gibi önemli Avrupa kentlerine elçiler gönderilmiştir. 


  1. İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de İstanbul'da ilk matbaa kuruldu, 
  2. Yalova'da kâğıt, İstanbul'da kumaş ve çini fabrikaları kuruldu, 
  3. İtfaiye bölüğü oluşturuldu,
  4. Doğu ve Batı eserleri tercüme edildi, yeni kütüphaneler açıldı, 
  5. Çiçek aşısı yaygınlaştırıldı, 
  6. Resim, minyatür ve mimarlık sanatları gelişim gösterdi, 
  7. Humbaracı ve Lağımcı teşkilatlarında yenilikler yapıldı. 
Daha ayrıntılı bilgi için "Lale Devri nedir?" konusunu da inceleyebilirsiniz.

2 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski