Scrolling box

Çalıştığımız işyerlerinde kimi zaman açık, kimi zamanda kapalı olmak üzere pek çok çatışma yaşanır. Bu çatışmalar çalışan personel üzerinde büyük bir stres yaratır. Bu stres insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır. 

İşyerinde psikolojik terör olarak adlandırılabilecek bu yeni ve oldukça yıpratıcı çatışma şekline mobbing denmektedir. 

Duygusal bir saldırı olarak da adlandırabiliriz mobbing’i. 

Hedef ise işyerinde çalışan kişi ya da kişiler üzerinde sistamatik baskı yaratılması, etik dışı davranışlarla dayanma güçlerini yok ederek işten ayrılmaya zorlanmasıdır. 

Mobbing genellikle üst yönetim kadrosu tarafından uygulanır. Yapılan araştırmalar mobbing mağdurlarının çoğunlukla iyi eğitimli, otuzlu yaşlardaki insanlardan oluştuğunu göstermektedir. Eski tarz yöneticiler için bir tehdit unsuru olarak görülen bu kişiler saf dışı bırakılmak istenmektedir. 

Mobbing durumunda saldırgan yaş, din, ırk, cinsiyet gibi konularda ayrımcılık yapabilir; bunun da ötesinde, kişiyi iş yaşamından dışlamak amacıyla psikolojik taciz, kötü davranış, uygun olmayan görev ve adaletsiz maaş yöntemiyle yıldırmak isteyebilir. 

En yaygın görülen mobbing davranışları şunlardır: 

  • Dini ve siyasi görüşleriyle alay edilir, 
  • Hakkında asılsız söylentiler çıkartılır, 
  • Cinsel imalarda yada sözlü cinsel tacizde bulunulur, 
  • Hareketleri taklit edilmek suretiyle gülünç duruma düşürülür, 
  • Verilen işler geri alınır. Kişinin kendine güveni sarsılır, 
  • Psikolojik ve fiziksel olarak ağır işlerde görevlendirilir, 
  • Kişi umursanmaz ve sanki yokmuş gibi davranılır, 
  • Yapılan işler sürekli eleştirilir.

Yorum

Daha yeni Daha eski