Scrolling box

Kreatinin nedir?
Kreatinin böbreklerden idrar ile tümüyle ve değişmeden atılan, kas metobolizasının önemli bir son ürünüdür. 

Eğer böbrek fonksiyonları bozulmuşsa kreatinin atımı yavaşlar ve kanda kreatinin değerleri yükselir. Böbrek yetmezliğinin değerlendirilmesinde en güvenilir test metodu olmakla birlikte, böbrek hasarının derecesini tesbit etmekte yetersiz kalmaktadır. 

Kaslardan kaynaklandığı için vücut kas kitlesi miktarından etkilenebilmektedir. Bu sebeble yaşlı ve zayıf bir insanda böbrek yetersizliği varlığına rağmen, kreatinin düzeyleri normal çıkabilir. Uzun süre aç kalınması durumunda, kas hastalıklarında, enfeksiyon, hormonal bozukluklarda, kemik kırığı ve yanık durumunda kreatinin seviyesi yükselebilmektedir. Kreatinin düzeyinin normalden düşük çıkması ise hiçbir klinik değer taşımaz.

Yorum

Daha yeni Daha eski