Scrolling box

Amblem nedir
Kelime kök olarak Fransızca’dan gelmektedir. Bir kuruluşu ya da bir fikri temsil eden görsel simgeye Amblem denir. Kimi zaman simge ile nerdeyse eş anlamlı kullanılsa da Amblem daha kesin kurallarla belirlenmiştir ve neyi temsil ettiği de kesin olarak bilinmektedir. 

Günümüzde ise logo sözcüğü de amblem yerine kullanılır durumdadır. Ancak logo ile amblem aslında farklı şeylerdir ve karıştırılmamalıdır. 

Amblemlerin üçe ayrıldığı söylenebilir. Bunlar: 
  1. Harflerden oluşan amblemler, 
  2. Biçimleri ile firma hakkında bilgi veren amblemler, 
  3. Harf ve resimsel biçimlerin birlikte kullanıldığı amblemler.

6 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski