Scrolling box

Eskimolar hakkında bilgi
Eskimolar hakkında bilgi
Eskimo Alaska, Sibirya, Kanada, Grönland gibi kuzey kutbuna yakın yerlerde yaşayan insanlara verilen genel isimdir. Eskimo kelimesini Amerikan yerlileri yabancı anlamında da kullanmaktadır. Dünyada 100.000 dolayında Eskimo yaşadığı sanılmaktadır. 

Bundan yaklaşık 10 ila 15 bin yıl kadar önce Alaska ile Sibirya’nın birleşik olduğu zamanlarda Asya’dan Kuzey Amerika’ya göç etmişlerdir. Binlerce yıl hiçbir bitkinin yetişmesinin mümkün olmadığı bu soğuk bölgelerde avcılık,toplayıcılık ve balıkçılıkla geçinmişlerdir. 

Eskimolar kendilerine özgü avlanma yöntemleri geliştirmişlerdir. Mesela buz altında yüzen fokların soluk almak için bir hava deliğine gereksinimi olduğunu bildiklerinden, fokun soluğuyla ısıtarak buz tabakasında açtığı deliği bulan avcılar deliğin yanında bekler ve hava almak için deliğin altına gelen foku mızrağını saplayarak öldürür. 

Avladıkları hayvanların etlerini dondurarak ya da kurutarak saklarlar ve çoğu zaman çiğ olarak tüketirler. Karada köpeklerin çektiği kızaklarla yolculuk eder, denizde ise hayvan derisinden yapılmış kano benzeri bir kayık kullanırlar. 

Zorlu doğa koşullarına çok güzel adapte olmuşlardır.

Yorum

Daha yeni Daha eski