Scrolling box

Algoritma nedir” dendiğinde karşımıza daha çok matematik ya da bilişimle ilgili cevaplar çıkmaktadır. Algoritma tanımı yaygın olarak bilgisayar programlamada kullanılır ve kullanılan tüm programlama dillerinin kökeni algoritmaya dayanmaktadır. 

Kısaca, bir problem ya da sorunun çözümünde izlenecek yol anlamına gelmektedir. 

Algoritma Nedir ?
Algoritma Nedir ?
Büyük matematik dehası Harezmi, algoritmanın babası olarak kabul edilir. Harezmi’nin matematikteki şöhreti, özellikle 16. yy’da tüm Avrupa kıtasını etkisi altına almıştır. Oysa Harezmi matematikte çığır aşan buluşlarını bundan tam 700 yıl önce, 9 yy’da gerçekleştirmiştir.

Yorum

Daha yeni Daha eski