Scrolling box

Ali Kuşçunun Hayatı
Ali Kuşçunun Hayatı
Büyük astronom Ali Kuşçu 15 yüzyılda Semerkand’da doğmuş ve yaşamıştır. Kuşçu lakabıdır, babası Timur İmpartorluğu Sultanının astronumu Uluğ Bey’in kuşçusu olduğu için ailesine bu ad verilmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren astronomi ve matematiğe ilgi duyan Ali Kuşçu, Bursalı Kadızâde Rûmî, Gıyaseddin Cemşid, Muinuddin Kaşi gibi zamanının önemli alimlerinden matematik ve astronomi dersleri aldı. 

Ali Kuşçu Semerkand ve Kirman’daki eğitim döneminden sonra, Uluğ Bey’e yardımcı rasathane müdürü oldu. 1449 yılında hacca gitmek istedi. Tebriz kentinde Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan kendisine büyük bir saygı gösterdi ve Osmanlı Devleti ile barış görüşmelerinde yardımını istedi. Ali Kuşçu, Uzun Hasan'ın sözcülüğünü yaptıktan sonra fatih Sultan Mehmet’in davetiy ile İstanbul'a geldi. Fatih Sultan Mehmet tarafından büyük bir törenle karşılanan Ali Kuşçu, Ayasofya medresesine müderris oldu. 16 Aralık 1474 tarihinde de İstanbul'da vefat etti.

ESERLERİ:  

  • Risale fi'l Muhammediye
  • Risale-i fi'l Fethiye 
  • Risale-i fi'l Hey'e 
  • Et-Tezkire fî Âlâti'r-Ruhâniyye 
  • Şerh-i Tici Uluğ Bey 
  • Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir

Yorum

Daha yeni Daha eski