Scrolling box

Emperyalizm bir başka deyişle yayılmacılık, bir devletin başka bir devlet üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunma çabasıdır. Bu çaba sonucunda etkileyen devlet, diğerinin tüm kaynaklarından yararlanma hakkında sahiptir. 

Farklı kaynaklar "Emperyalizm ne demek" ifadesini şekilde açıklarlar; 

  • Bir ulus ya da toplumun, başka bir ulus ya da toplumu vergiye bağlaması, 
  • Bir ülkenin veya toplumun, başka bir bölgeye kendi kültürünü yayması ve oranın halkını köle olarak kullanması, 
  • Bir ülkenin topraklarını genişletmesi, 
  • Bir ülke ya da toplumun başka bir ulus veya toplumun, topraklarındaki kaynaklarından yararlanması / sömürmesi. 
Farklı yazarlar ise emperyalizm ne demek ifadesini askeri veya diplomatik baskı ve ekonomik nüfuz gibi dolaylı mekanizmaları da dikkate alarak genişletmektedirler. Örneğin George H. Nadel ve Perry Curtis emperyalizmi “egemenliğin veya kontrolün dolaylı veya dolaysız şekilde genişletilmesi” olarak tanımlarlar.

Yorum

Daha yeni Daha eski