Scrolling box

Dna nedir
Dna nedir

DNA, kalıtımda rol oynayan organik bir moleküldür. Açılımı “Deoksiribo nükleik asit” tir. 

Hücrenin protein ve enzim sentezinde rol oynar. Yeni bir hücre meydana getirebilecek gerekli kodları taşıdığından, hücre bölünmesinin de esasını teşkil eder. 

İlk olarak Miescwer 19 yy’da hücre çekirdiğini incelerken bu maddeleri fark etmiştir. 1953 senesinde ise Crick ve Watson isimli araştırmacılar hazırladıkları modeller üzerinde DNA’nın yapısını açıklamaya çalışmışlardır. 

Peki Dna nedir ?

Crick ve Watson’a göre DNA teoride sonsuz uzunlukta ve birbirine sarmal olarak dolanmış yan yana iki molekül zinciridir.

DNA vücudumuzun genetik bilgi deposudur 


Mikroskop ile bile görülemeyen bu bilgiler, yaratıcı tarafından muntazam olarak yerleştirilmiştir. İnsan vücudunun haritasını içinde barındıran bu muhteşem yapı, kendisini inceleyen ilim adamlarını hayretler içinde bırakmakta ve DNA’dan bahseden eserlerin pek çoğunda yaratıcının azamet ve büyüklüğü dile getirilmektedir.

Yorum

Daha yeni Daha eski