Scrolling box

Hezarfen Ahmet Çelebinin hayatı
Hezarfen Ahmet Çelebinin hayatı
Hezerfan Ahmet Çelebi, 17 yy’da yaşamış Türk bilginidir. Kendi geliştirdiği kanatlarla uçabilmeyi başaran ilk insanlardan biridir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemekle beraber, 4.Murat zamanında yaşadığı ve geniş bilgi birikiminden dolayı halk arasında Hezarfen olarak anıldığı bilinmektedir. 

Farsça kökenli olan Hezar, “bin” anlamına gelmektedir. Dolayısı ile Hezerfan “bin fenli” yani “çok şey bilen” anlamına gelmektedir. 

İlk uçma denemelerinde, 10 yy alimlerinden İsmail Cevheri’den etkilenmiştir. Kuşların uçuşunu yakından inceleyen Çelebi, tarihe geçen uçuşundan önce hazırladığı kanatlarının dayanıklılık derecesini ölçebilmek için Okmeydanında denemeler yapmıştır. 

Hazerfen Ahmet Çelebi, 1632 tarihinde Galata Kulesinden kuş kanatlarına benzer bir araç takıp kendini boşluğa bırakmış, uçarak boğazı geçerek Üsküdarda Doğancılara iniş yapmıştır. Bu önemli ve tarihi olay Osmanlı’da olduğu gibi Avrupa’da da geniş yankı bulmuştur. 

Türk havacılık tarihinin en önemli kişilerinden birisidir.

Yorum

Daha yeni Daha eski