Scrolling box

Yoğunlaşma ya da bir başka ifade ile yoğuşma; havadaki su buharının, gaz halinden sıvı veya katı hale dönüşmesine denir. Yoğuşma esnasında gaz ısı kaybeder ve çevresine ısı verir, dolayısı ile yoğuşmanın gerçekleştiği ortamın sıcaklığı artar. 

Yoğuşma sonucunda gaz halindeki maddenin yapısındaki potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşür. Yoğuşmaya verilebilecek en basit örnek, sabahları görülen çiğ’dir. 

Nasıl oluşur? 


Yoğuşma gaz halindeki maddenin, kaynama sıcaklığından daha düşük sıcaklıktaki bir ortamla karşılaşması ya da soğuk bir hava akımı ile karşılaşması sonucu görülür. Soğuk hava ile temasa geçen su buharı molekülleri, enerjilerini soğuk havaya vererek bir araya gelir ve su damlası oluştururlar. Bunun sonucunda yoğuşma gerçekleşir, bulutlarda bulunan su buharı yağmur halinde yere iner. 

 Bu sistem günümüzde kombi sistemlerinde de aktif olarak kullanılır.

Yorum

Daha yeni Daha eski