Scrolling box

Dünyada kaç ülke var
Dünyada kaç ülke var? 
Oldukça tartışmalı olan ve kesin bir cevabı bulunmayan bir soruya beraberce cevap bulmaya çalışalım. Sorumuz “Dünyada kaç ülke var”. 

  • Birleşmiş milletlere üye olan 192 ülke ve Vatikan’ı dahil edersek cevap 193, 
  • Fifa’ya kayıt olan ülke sayısı 208, 
  • Expo fuarının katılımcı ülke sayısı 189, 
  • Wolfram Alpha’ya yazdığınızda gelen cevap 203. 
Görüldüğü üzere “dünyada kaç ülke var” sorusuna verilebilecek yukardaki örnekler de dahil 10’larca cevap var. 


Peki gerçekte “dünyada kaç ülke var” 

Verilebilecek doğruya en yakın cevap 200 civarında gibi yuvarlak bir rakam diyebiliriz. Örneğin Birleşmiş Milletler üyeliğini baz alırsak; 


  • 1971'den itibaren Birleşmiş Milletler'e üye olmayan; ancak uluslararası hukuk ve Montevideo Konvansiyonuna göre devlet olarak tanımlanan ülke Tayvan, 
  • Birleşmiş Milletlerin 46 üyesi tarafından tanınan; fakat Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan ülke Batı Sahra, 
  • Birleşmiş Milletlerin 91 üyesi ve Çin Cumhuriyeti tarafından tanınan ülke Kosova,
  • Diplomatik olarak Türkiye dışında tanınmayan ülke KKTC, 
  • Rusya, Venezuella, Nikaragua dışında tanınmayan Abhazya, Güney Osetya, 
  • Birleşik milletlerin hiçbir üyesi tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ, Moldova ve Somali gibi örnekleri eklediğimizde sayı 200’lere yaklaşıyor.

Yorum

Daha yeni Daha eski