Scrolling box

İnsan hakları nelerdir ?
İnsan hakları nelerdir ?
Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere “İnsan Hakları” denir. Bu haklar cinsiyet, din,dil,ırk gibi ayrımlar gözönüne alınmaksızın tüm insanlar için geçerlidir. Aslında “İnsan Hakları” terimi bir ideali anlatmaktadır ve olması gerekeni ifade eder. 

Bu ideal bütün insanların eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışını kabul eder. “İnsan haklarının” tarihi binlerce yılı kapsamaktadır ve kaydedilmiş tarih içinde dinsel, kültürel, felsefi ve yasal anlamda gelişmeler göstermiştir. Birçok antik belge, dinler ve felsefe insan haklarıyla ilişkilendirilebilecek çok çeşitli kavramı içermektedir. 

Kadın,erkek ve çocukların temel insan hak ve özgürlüklerinin belirlendiği “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılında kabul edilmiştir. 

Daha detay bilgi için tıklayınız

Ayrıca bu konuyu da inceleyebilirsiniz.

Yorum

Daha yeni Daha eski