Scrolling box

Genel kabul gören bir teoriye göre Dünya Güneş'ten kopmuş ateşten bir kütle idi. Boşlukta dönerken zamanla soğuyan bu kütlenin üzeri sert bir kabuk halini almıştır. Bu sert kabuğu teşkil eden kayaların milyonlarca yıl boyunca çeşitli etkilerle ufalanıp ayrışması ve sonradan içerisine organik maddelerin karışmasından topraklar meydana gelmiştir. Bu parçalanmada fiziksel, kimyasal ve biyolojik faaliyetler ortak rol oynamışlardır. Günümüzde de bu kuvvetler etkilerini göstermekte ve toprakların oluşumu devam etmektedir. 

Çevremize baktığımızda küçük bir arazi parçasında bile çeşitli topraklar görürüz. Bu farklılığın değişik nedenleri vardır. Toprakta bulunan maddelerin bir çoğu yeryüzünü kaplayan kayalardan meydana geldiğine göre, toprağın cinsi onu meydana getiren kayanın yapısı ile doğrudan ilgilidir. Fakat iklimin, canlıların, arazinin düz veya engebeli oluşunun yani topoğrafik durumunun ve zamanın etkilerinin de meydana gelen toprağın cinsinde kaya kadar önemli rolü vardır.

Yorum

Daha yeni Daha eski