Scrolling box

1.Dünya savaşı cepheleri
1.Dünya savaşı cepheleri
Almanlardan satın alınan Osmanlı donanmasına ait Yavuz ve Midilli gemilerinin Karadeniz’e açılarak,  Rus liman ve gemilerine saldırması üzerine 1 Kasım 1914 tarihinde Rus ordusu Kafkasya’dan sınırı geçerek Osmanlı topraklarına girdi. Hemen ardından 5 Kasım 1914’de İngiltere Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan etti. Osmanlı Devleti ise bu duruma 14 Kasım tarihinde Cihad-ı Ekber ilanıyla karşılık verdi.

Osmanlı Devletinin savaşa katılması ile beraber savaş alanı da genişlemiştir. Birden fazla cephede savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti’nin hareket planının özünü, İttifak Devletleri’nin Avrupa da ki yükünü hafifletmek oluşturmaktadır.

1.Dünya savaşı Cepheleri

Birinci Dereceden Cepheler
  • Kafkasya Cephesi Rusya'ya karşı,
  • Sina ve Filistin Cephesi İngiltere’ye karşı,
  • Irak Cephesi İngiltere’ye karşı,
  • Hicaz-Yemen Cephesi, İngiltere ve Araplara karşı,
  • Çanakkale Cephesi İngiltere ve Fransa'ya karşı. 
İkinci Dereceden Cepheler
  • İran Cephesi Rusya ve İngiltere'ye karşı,
  • Galiçya Cephesi Rusya’ya karşı,
  • Balkan Cephesi İngiltere, Fransa ve Sırplara karşı savaşmıştır.

Yorum

Daha yeni Daha eski