Scrolling box

Bazilika nedir
Bazilika nedir?
Hristiyanlığın ilk dönemlerinde kullanılan ibadethanelere bazilika denmektedir. 

Roma İmparatoru Konstantin MS. 324 yılında din değiştirerek Hristiyanlığı kabul etmiş ve tüm Roma şehirlerinde ibadet yeri ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Hristiyanlığın süratle yayılmaya başladığı bu geçiş döneminde kilise ve şapel inşaası ihtiyaca cevap verememiştir. İşte bu nedenle şehirlerin yönetilmesinde kullanılan idari binalardan bazıları, ibadet için uygun hale getirildi. Böylelikle tören, karar alma, mahkeme etme gibi amaçlarla kullanılan bu binaların ibadet için de kullanılması ile bazilikalar ortaya çıktı. Bazilikalar, genellikle dikdörtgen biçiminde salonlar şeklindedir. Günümüze kadar gelen korunabilmiş bazilikalarda, bina iç yapısının ilk amacına uygun olarak, idari ihtiyaçları karşılamak üzere inşaa edildiğini görmek mümkündür.

Yorum

Daha yeni Daha eski