Scrolling box

Her sayının kendinden önceki ile toplanması sonucu oluşan sayı dizisine Fibonacci dizisi denmektedir. Bu dizide sayılar birbirleriyle oranlandığında altın oran ortaya çıkar, yani bir sayı kendisinden önceki sayıya bölündüğünde altın orana gittikçe yaklaşan bir dizi elde edilir. 

Örneğin; 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987.. dizisi Fibonacci dizisi olarak isimlendirilir. Dizilim içinde bir sayıyı kendisinden önce gelen sayıya bölerek ilerlersek ulaşacağımız sonuç 1,618 rakamına giderek yaklaşacaktır. Bu durum dizideki sayılar büyüdükçe daha da belirginleşir.

İnsan vücudunda da fibonacci dizisinin işaretleri görülmektedir. Baştan göbek deliğine kadar olan uzunluğun boyumuza oranı, göbek deliğinden ayak uçlarına olan uzunlukla dizlerden ayak ucuna kadar olan uzaklığın oranı, parmak uçlarından parmakların boğumuna kadar olan uzunluğun bütün parmak boyuna oranı bize altın oranı verir.

Altın oran nedir? yazısı da ilginizi çekebilir.

Yorum

Daha yeni Daha eski