Scrolling box

Ses nasıl oluşur
Ses nasıl oluşur
Ses veren her madde bir ses kaynağıdır. Sesler kaynaktan aldığı enerjilerle suda oluşan dalgalar gibi titreşerek yayılırlar. Titreşen cisimler esnek olup sesi oluşturur.

Ses havada, sıvılarda ve katı ortamlarda yayılabilir. Havasız ortamlarda ise ses yayılamaz.

Yayılım hızlarına bakıldığında ise ses suda havadan daha hızlı, katı maddelerde ise sıvılardan daha hızlı yayılır.

İnsanlarda ses nasıl oluşur?


Sesimiz, akciğerimiz, gırtlağımız ve de yüzümüzdeki boşluklarda oluşur. Sesi oluşturan dokumuz ise, gırtlağımız içine yerleşmiş ses telleridir. Akciğerden gelen havayla bu dokular titreşerek havayı şekillendirir. Sesin ilk kaynağı ses telleridir. Daha sonra hava yollarımızda şekillenerek sözcüklere, seslere ve kelimelere dönüşür. Akciğerimizde belli bir kapasitede havayı hapisetme potansiyelimiz vardır. Bu havayı hapsettiğimiz oranda sesimizi uzatma süresi de uzamış olur.

Yorum

Daha yeni Daha eski