Scrolling box

Yağmur nasıl oluşur
Yağmur nasıl oluşur
Yağmur tabiatın en önemli ve en yararlı olaylarından birisidir. Yağmur oluşumu için gerekli şartların oluşması gerekmektedir. En basit anlatımı ile buharlaşma ve yoğunlaşma sonucunda yağmur meydana gelir diyebiliriz.

Güneş ışığının yeryüzüne vurması nedeniyle buharlaşma meydana gelmektedir. Dikkat ederseniz yaz aylarında göl ve akarsı oranlarında azalma görülmektedir. Buradaki suların çoğunluğu buharlaşarak atmosfere yükselmektedir. Buharlaşan bu tabaka yükselirken ısının düşmesi sonucu soğuyarak yoğunlaşmadan dolayı su kütleleri haline gelmektedir. Bu su kütleleri birleşerek bulutları oluşturmakta ve çoğalmaktadır. Belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra yer çekiminin etkisiyle yeryüzüne geri yağmur olarak dönmektedir.

Yazın bazı günlerde bulut olduğu halde yağmur yağmamasının sebebi hava kütlesinin taşıdığı toplam su miktarının az olması nedeni ile yeterince yağış yapacak kadar yoğunlaşamamasıdır. Yapay yağmurlar ise havanın bulutlu olduğu günlerde bulutlara gümüş iyodür bulutu sıkılarak gerçekleştirilir.

Yorum

Daha yeni Daha eski