Scrolling box

Sıcak su kaynakları
Sıcak su kaynakları

Sıcak su kaynakları nasıl oluşur ?

Yer altı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yerlere kaynak adı verilir. Yer kabuğunun faylarla parçalandığı yerlerde yüzeye yakın sıcak alanlar bulunur. Bu sıcak alanlar, fay kırıkları ile magmanın yüzeye sokulmasıyla oluşur. Yüzey suları faylar aracılığı ile sıcak alanlara kadar iner. Burada magmanın etkisiyle ısınır ve yine fayları takip ederek yüzeye ulaşır. Böylece sıcak su kaynakları oluşur.

Oluşumları açısından sıcak su kaynaklarını üç şekilde gruplandırmamız mümkündür:

  1. Fay Kaynağı: Yerkabuğundaki kırık hatları boyunca meydana gelen kaynaklardır. Fay oluşumu sırasında tabakalar yer değiştirerek geçirimli tabakaların önleri geçirimsiz tabakalarca kesilir. Böylece geçirimli tabaka içerisinde biriken sular kırık hatları boyunca yeryüzüne çıkar. Fay kaynaklarının suları yerin derinliklerinden geldiği için genellikle sıcaktır. Ancak su yüzeye yakın tabakalardan çıkıyorsa suları soğuktur. Fay kaynaklarında çıkan sıcak sulara kaplıca, ılıca, çermik ve içmece gibi yerel isimler de verilir.
  2. Gayzer Kaynağı: Volkanik bölgelerde , yerin derinliklerindeki sıcak gazların etkisiyle yeryüzüne büyük bir basınçla su ve buhar halinde çıkan kaynaklardır. Türkiye’de örneklerine rastlanmaz.
  3. Termal Kaynaklar ve Kaplıcalar: Yerin derinliklerine sızan sular, yerin iç ısısının etkisiyle ısınarak yeryüzüne çıkarlar. Bu şekilde oluşan sıcak su kaynaklarına termal kaynak ve kaplıca adı verilir. Eğer bu kaynakların suyu çok sıcak ise ve basınçlı olarak yeryüzüne çıkıyorlarsa, bunlara gayzer, suları az sıcak ise, bunlara da ılıca denir.

Sıcak su kaynakları nerelerde bulunur ?


Dünyada sıcak su kaynaklarının yoğun olarak bulunduğu yerler:
Amerika Birleşik Devletlerinin özellikle batı kıyıları, Hawaii, Japonya, İtalya, Yeni Zelanda, İzlanda, Fas ve Türkiye

Sıcak su kaynaklarının genel özellikleri

  • Sularını mağmaya yakın alanlardan alırlar.
  • Suları geldiği derinliğe göre sıcak veya ılıktır.
  • Sularının sıcaklığı yıl boyunca aynıdır.
  • Akım değişikliği olmaz.
  • Bol miktarda eriyik madde içerir.


Türkiyedeki sıcak su kaynakları

Türkiye sıcak su kaynakları
Türkiye sıcak su kaynakları
Türkiye sıcak su kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Bölgelere göre sıcak su kaynağı bulunan illerimiz aşağıdaki gibidir.

Ege Bölgesi : İzmir, Aydın, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla.
Marmara Bölgesi : Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya, Yalova.
İç Anadolu Bölgesi : Afyon, Ankara, Çankırı, Sivas, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Yozgat.
Akdeniz Bölgesi : Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Mersin.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi : Kahramanmaraş, Mardin, Diyarbakır, Siirt.
Karadeniz : Amasya, Çorum, Ordu, Samsun, Rize, Zonguldak.
Doğu Anadolu : Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Muş, Ağrı, Bingöl, Van, Bitlis.

Yorum

Daha yeni Daha eski