Scrolling box

Asurluların başkenti
Asurluların başkenti
Asur devleti M.Ö. 3000 ile M.Ö. 612 yılları arasında yaşamış olan bir devlettir. Belirtilen dönemde Asurluların toplam üç kez yıkılıp sonrasında üç kez yeniden kurulmuş olduğunu yapılan tarihi araştırmalar ortaya çıkarmıştır. Dicle ve Fırat ırmakları arasında kalan bölgede kurulan Asur devleti, günümüz İran topraklarının büyük bir kısmında da hakim olmuşlardır.

Bir çok önemli şehir kurmuş olan Asurluların Başkenti ise Ninova'dır. Tarihteki ilk kütüphaneyi de Asurlar'ın başkentleri Ninova'da kurduğu bilinmektedir.

Sami bir ırk olan Asurlular öncelikle Arabistanda hüküm sürmüşlerdir. Ancak zaman içerisinde daha verimli toprakların peşine düşerek Mezopotomya bölgesine yerleşmişlerdir. Mezopotamyada daha çok dağlık bir bölge içerisinde yaşayan Asurluların toprakları verimsizdi. Bu nedenle en çok savaş sanatı ve askeri alanda geliştiler. Asurlar atlı birlikleri ilk kullanan ulustur. Yaptıkları savaşları kazanan Asurlular ekonomik anlamda da oldukça güçlü bir devlet oldular. Asurlar aynı zamanda büyük ticaret kolonileri kurdular ve ticareti geliştirdiler. Özellikle Anadolu’da kurdukları ticaret kolonileri sayesinde Anadolu’nun tarihi devirlere girmesini sağladılar.

Asurlar Mezopotamya’nın toprakları en geniş devletini kurmayı başardılar. Adıyaman Nemrut'ta bulunan heykeller de Asurlara aittir. Asurluların kullandığı kanunlar, Hammurabi kanunlarından çok daha sert yaptırımlar içerir. Ayrıca Asurlar hemen hemen diğer tüm Mezopotamya devletleri gibi çok tanrılı bir inanışa sahiptir.

Ninova nerede
Ninova nerede

Ninova nerede

Antik çağın en önemli kentlerinden biri olan Ninova, Dicle ırmağının doğu kıyısında kurulan ve Asur Devleti'nin başkentliğini yapmış bir şehirdir. Günümüz Musul şehrinin hemen yanı başında bulunmaktadır.

Ninova şehir olarak zamanının uygarlıklarını etkileyebilmiş bir kenttir. Kutsal kitabımız Kuranı Kerimde de adı geçen H.Z.Yunus Peygamber, Ninova halkındandır. Ninova'nın antik çağ kentleri arasında önemli bir özelliği de dünyanın yedi harikasından biri olarak görülen Babilin Asma Bahçeleri'nin burada bulunmasıdır.

Asurlulardan tarih sahnesinden çekilmesinden sonra Ninova şehrine Babil Devleti hakim olmuştur. Daha sonra Babil hakimiyeti, Pers saldırıları karşısında dayanamamış ve Musul Kerkük bölgesi Pers uygarlığının eline geçmiştir.

Yorum

Daha yeni Daha eski