Scrolling box

İzoelektronik nedir
İzoelektronik nedir ?
Elektron sayıları ve elektron dizilişleri aynı olan farklı atomlara İzoelektronik denir. Kimyasal özellikleri benzer, fiziksel özellikleri farklıdır . Dolayısı ile izoelektronik kimyasal türleri tipik olarak benzer kimyasal özellikleri gösterirler.

Örneğin; Mg – Ne – F atom ve iyonlarının her birisinde on'ar tane elektron vardır ve elektron dizilişleri de aynıdır. Yukarıdaki tanıma göre bu taneciklerin birbirinin izoelektroniği olduğu söylenebilir.

Elektron sayıları eşit olan ancak dizilimleri aynı olmayan atomlar da gözlenmiştir. Bu durumdaki atomlara izoelektronik denilemez.

Yorum

Daha yeni Daha eski