Scrolling box

Sentriol ne işe yarar
Sentriol nedir?
Sentrozom ilkel bitkilerde ve hayvan hücrelerinde bulunan bir organeldir.

Sentrozomun yapısı incelendiğinde dairesel bir hat üzerinde yanyana dizili triplet (üçlü) mikrotübüller görülür. Mikrotübüllerden oluşan zarsız yapılara sentriol denilmektedir. Sentriyoller elektron mikroskopü ile incelendiklerinde silindir biçiminde oldukları görülür. Bu dairesel hat üzerinde üçlü mikrotübüllerden dokuz adet bulunur.Dokuz adet üçlü mikrotübülün oluşturduğu bu yapıya da Sentrozom denir. Sentrioller sentrozom denilen organelin bir kısmıdır.

Sentriol nerede bulunur

Sentrozomlar ilkel bitki gruplarında ve kırmızı algler dışındaki tüm alglerde, yosunların tümünde, eğreltilerde, tek hücreli bir çok bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan bir organeldir. Ancak çiçekli bitki türlerinde sentrozom organeli bulunmamaktadır.

Sentriol ne işe yarar

Sentrioller hücre bölünürken görev alırlar. Hücrenin bölünmesinde yardım ederler. Hücre bölünmesi sırasında homolog kromozomların ayrılmasını ve iğ ipliklerin oluşmasını sağlar.

Yorum

Daha yeni Daha eski