Scrolling box

Dogmatik nedemek
Dogmatik ne demek
Kendi zihninde oluşturduğu tezleri, düşünceleri ve ideolojileri mutlak doğru kabul eden, ayrıca görüşlerini kesin ve tartışılmaz bir biçimde öne süren kimseye dogmatik denir. Dogmatik kişiler, başka insanların görüşlerine en küçük bir değer vermeyen insanlardır. Bu tanıma göre, dogmatik düşüncenin esiri olmuş kişiler aynı zamanda hoşgörüsüz, dar kafalı ve eleştiriye tahammülsüz olan kişilerdir.

Özellikle ortaçağda dogmatizm doruk noktaya ulaşmıştır. Deneylere ve bilimsel düşünceye herhangi bir değer vermeyen, engizisyon işkenceleri bunun en büyük örneğidir.

Ortaçağda uygulanan dogmatik düşünce tarzına örnek vermek gerekirse; suçsuz kişinin ateşe atılsa bile yanmayacağı, ateşe atıldığında yanan kişinin ise mutlaka suçlu olduğu sonucuna dogmatik düşünce ile varılmıştır. Dogmatizmin karşıtı septisizm ise şüphecilik, kuşkuculuktur.

Yorum

Daha yeni Daha eski