Scrolling box

Epistemoloji nedir
Epistemoloji nedir
Epistemoloji, insan bilgisinin yapısını ve geçerliliğini inceleyen felsefe dalıdır.

Bilgi felsefesi yani diğer adıyla Epistemoloji , felsefenin bilişsel süreçlerin oluşumundan ziyade, bilgiyi genel olarak ele alan, bilgiyle ilgili problemleri araştıran, bilginin kaynağını, doğasını, imkanını, doğruluğunu ve sınırlarını inceleyen bir bilim dalıdır; Felsefi bir disiplindir.

Epistemoloji bilgiyi ele alıp, onun ile ilgili tüm problemleri irdeler.

Epistemoloji terimi bilimsel olarak ilk kez bir İskoç düşünürü olan J. Frederick Ferrier tarafından XIX. yy’da kullanılmıştır. Yunanca bilgi anlamına gelen episteme ile, bilim anlamına gelen logos sözcüklerinin birleşimi ile oluşturulmuştur.

Epistemolojinin yani bilgi felsefesinin dört temel sorunu bulunmaktadır ve bunlar: 

  1. Bilgi'nin kaynağı
  2. Bilgi'nin doğruluğu
  3. Bilgi'nin imkanı
  4. Bilgi'nin sınırları’dır. 

Epistemolojik yaklaşımlar nelerdir


Sofizm: Sofistler insanların hepsinin birden üzerinde birleşeceği bir bilginin olamayacağını, olmadığını savunur. En önde gelen temsilcisi Protagoras'tır. Protagoras'a göre insan herşeyin ölçüsüdür.

Rasyonalizm / Akılcılık : Doğru ve gerçek bilginin sadece düşünce ve aklı yolu ile elde edilebileceğini savunan felsefe yaklaşımıdır. Deney yolu ile elde edilen bilgi, geçicidir ve kesin bilgi değildir.

Empirizm / Deneycilik: Bilgilerin deneyim ile ve duyumlar sayesinde elde edilebileceğini savunur. Bu yaklaşıma göre insan zihninde doğuştan gelen hiçbir bilgi yoktur. Empirizm, akılcı yaklaşımın tam karşıtıdır. Sezgilere yer yoktur, varlığın ve bilginin gözleme dayalı olduğunu öne sürer.

Analitik Felsefe: Bu akımın en önde gelen savunucularından biri Ludwig Wittgenstein'dır. Analitik felsefede bilimlerin dilini çözümlemeye ve onların kavram yapısını araştırmaya öncelik verilir.

Yorum

Daha yeni Daha eski