Scrolling box

Fabl nedir
Fabl nedir
Fabl yaşamdan alınan olayların, insan dışındaki canlı ya da cansız varlıkların arasında geçmiş gibi anlatıldığı hikâyelere denir. Bu hikâyelerde kişileştirme sanatları kullanılarak daha çok öğüt verici ve eğitici bir dil kullanılır. Böylelikle soyut konuların somutlaştırılması sağlanmış olur. Fabl’larda olay kısa ve öz, kahraman sayısı ise azdır.

Soyut konular olay planıyla hem somutlaştırılarak hem de hareket kazandırılarak işlenir. Olaylar bizi güldürürken aynı zamanda da eğitme amacı güder.

Fabl dendiğinde ilk akla gelen yazar kuşkusuz La Fontaine‘dir. La Fontaine fabllarını yazarken Yunan masalcısı Ezop’tan etkilenmesine rağmen Fabl’ı bir tür haline getirmeyi başaran kişidir.

Fabl özellikleri


  • İşlenen konular adalet, dostluk, doğruluk, bağışlamak, cömertlik, alçak gönüllülük gibi evrensel değerlerdir.
  • Fabl'da kahramanlar insan dışı canlı ya da cansız varlıklardır. 
  • Amaç okuyanlara ahlaki anlamda dersler vermek, eğitmektir. Bundan dolayı didaktiktir.
  • Sözlü olarak da halk arasında yaygınlaştığı görülür. Fabl'lar insanın hafızasında çok kolay saklanabilen ve ortaya çıkarılabilen özelliklere sahip olduğu için sözlü gelenek içinde yaşatılabilmektedir. 
  • Fabl'da hayvanlara bazı simgesel özellikler yüklenmiştir. Örneğin; tilkiye kurnazlık, yılana sinsilik, karıncaya çalışkanlık gibi. 
  • Fabllarda zaman ve yer genellikle belirsizdir. Olaylar genellikle hikâyelere konu edilen canlıların mekânlarında geçer. 
  • Fabllar hem nazım, hem nesir biçiminde olurlar. 

Yorum

Daha yeni Daha eski