Scrolling box

İstanbulu kuşatan ilk Türk devleti
İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti
İstanbulu kuşatan ilk Türk devleti Avarlardır. 552 yılında Göktürk devletinin kurulması ile beraber Avarlar Orta Asya'daki yerleşim yerlerini terk ederek batıya doğru ilerlemeye başladı. İlk olarak Kafkasya’da görülen Avarlar’a Bizans tarihçileri tarafından Avarhun adı verilmiştir. Avarlar batıya doğru göçleri sırasında Volga ırmağından Tuna ırmağına kadar olan bölgede hakimiyet sağlamışlardır.

Daha sonra Bizans devletine elçiler göndererek Bizans’a ait olan yerleşim yerlerinde kendileri için de yer talep ettiler. Bizans yönetimi bu talebe net bir yanıt vermeyince, Bayan Han yönetimindeki Avar ordusu güçlü Germen kavimlerini dağıtarak 567 yılında Macar ovasına indi ve Macaristan’a tek başına hakim oldu. Macaristan’ı tarihte ilk kez bir devlet otoritesi altında birleştiren Avarların sonraki hedefi Bizans devleti oldu. İki kez Selanik’i kuşatan Avarları Bizanslılar yüklüce bir yıllık vergi ödeyerek barışa ikna etti. Ancak 626 yılında İstanbul’u kuşattılar ve tarihe İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti olarak geçtiler.

İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı

Tarihte İstanbulu kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt’tır. Bizans imparatoru II.Manuel’den yıllık ödenen verginin arttırılması, İstanbul içerisinde bir Türk mahallesi kurulması, bir cami inşa edilmesi ve bir kadı tayin edilmesi gibi taleplerde bulunmuş, bu taleplerinin red edilmesini bahane ederek İstanbul’u kuşatmıştır. İsteklerinin kabul edilmesi üzerine de kuşatmayı kaldırmıştır.

İstanbul’u ilk kuşatan İslam devleti

Müslümanlar’ın İstanbul’u ilk kuşatmaları 665 yılında ve Emevi halifesi Muaviye zamanında olmuştur. Yani İstanbulu kuşatan ilk İslam devleti Emevilerdir. Şiddetli bir salgın hastalık yüzünden kuşatma yarım bırakılmak zorunda kalmıştır. Eyüp Sultan hazretleri de bu sefere katılmış ve kuşatma sırasında vefat etmiştir.

Yorum

Daha yeni Daha eski