Scrolling box

Nemrut kimdir
Nemrut kimdir
Yahudi kaynaklarına göre Nemrut, Hz. Nuh Aleyhisselam’ın torunu ve Sümer devletinde krallık yapmış bir kişidir. Hz. İbrahim zamanında yaşamıştır. Nemrut yaşadığı dönemde tanrılık iddiasında bulunmuş ve insanları kendisine tapmaya zorlamıştır. Nemrut hakkındaki çoğu bilgi İsrailiyyat kaynaklıdır ve bunları bir kenara bırakırsak Nemrut hakkındaki bilgiler çok azdır.

Bize göre ise Nemrut aslında bir tanımdır. Sümer ya da Babil krallarına verilen bir ünvandır. Halk arasında yaygın bir görüşe göre Hz. İbrahim’i ateşe attıran kişi Nemrut ise de bu bilgi kesin ve kanıtlanmış bir bilgi değildir.

Kuran'da Nemrut

Kur'an-ı Kerim'de, Hz. İbrahim ile ilgili olan kıssalardan birinde, kendisine mülk verilmiş bir kimsenin Hz. İbrahim ile olan diyaloğu şu şekilde aktarılır:

"Allah kendisine mülk verdi diye şımararak İbrahim ile Rabbi üzerine tartışanı görmedin mi? İbrahim, "Rabbim öldüren ve diriltendir" demişti de, o, ben de diriltir ve öldürürüm" demişti. İbrahim, "Allah, güneşi doğudan getirir; haydi sen de batıdan getir" deyince, o inkarcı dona kaldı. Allah, zulmeden kimseleri doğru yola eriştirmez" (Bakara, 2/258).

Bu ayette görüldüğü üzere, Nemrut ya da bir başka isim geçmemektedir. Hadis-i Şeriflerde de böyle bir isme rastlanmamıştır.

Nemrut ölümü

Nemrut’un ismi gibi Nemrut’un ölümü ile ilgili bir bilgi de ayet ya da hadislerde yer almamaktadır. Yine bu konudaki bilgi ve inanışlar İsrailiyyat kökenlidir. Bunlardan İslam literatüründe de yer alan en önemlisi özetle aşağıdaki gibidir:

Hz. İbrahim’den sonra yüce Allah Nemrut’a melek göndermiş ve melek onu Allah’a iman etmeye davet etmiştir. Ancak Nemrut küfründe ısrarcı olunca bu defa melek kendisine, üç güne kadar ne kadar adamların varsa bir araya topla gelsinler savaşalım demiştir.

Nemrut’un koskoca ordusuna karşı yüce Allah ordunun üzerine sivrisinekleri gönderir. Sivrisinekler Nemrut dışında kalan herkesi öldürürler ve geriye onlardan sadece kemikleri kalır. Nemrut’a ise farklı bir sivrisinek gönderilir ve bu sivrisinek Nemrut’un burnundan içeri girerek beynini yemeye başlar. Acılara dayanamayan Nemrut kafasına balyozlarla vurmaya başlar ve nihayet bu haldeyken de ölür.

Yorum

Daha yeni Daha eski