Scrolling box

Süje nedir
Süje nedir
İnsan düşünen, düşünme yetisi olan tek canlıdır. Düşünen insan ise her an yeni bir şeyler aramakla meşguldür. Süje Fransızca kökenli bir sözcüktür. Süje felsefi terim olarak "bilen" anlamına gelmektedir. Yani süje, bilgi arayışında olan insan, bilmek isteyen, düşünen ve arayan insan anlamlarındadır. Bu tanıma göre filozoflar, birer süje’dir.

Kısaca Süje insandır, çünkü sorma eylemine sahip olan varlık insandır.


Obje nedir, Akt nedir

Süje bilen ise Obje de bilinen anlamına gelmektedir. Süje’nin sorgulamasının, sorular sormasının ana nedeni Obje’dir. Böylelikle Süje, objeye ulaşmaya çalışır. Akt ise Süje ile obje arasında kurulan bağ anlamındadır.

Tüm bu kavramları gelin basit bir örnekle incelemeye çalışalım:

Meltem odaya girdiğinde yatağının arkasında bir karartı görür. Merakla yaklaşır ve ne olduğunu anlamaya çalışır, eline alır ve inceler. Onun yaklaşık bir hafta önce kaybettiğini sandığı oyuncak bebeği olduğunu anlar. İşte bu örnekte Süje yani bilen Meltemdir. Karartı obje’dir ve oyuncak bebekte bilgidir.

Yorum

Daha yeni Daha eski