Scrolling box

Tarihe yardımcı bilimler
Tarihe yardımcı bilimler
Tarihte yaşanan olayların ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel alanlar gibi birçok yönü bulunmaktadır. Tarihin bir bilim olarak ilgi alanlarının bu denli geniş olması, tarihçileri yaptıkları incelemelerde birçok bilim dalından yararlanmak zorunda bırakmaktadır.

Tek bir kişinin tüm bilim alanlarında uzmanlaşması mümkün olmadığından, tarihçiler diğer bilim dallarından faydalanmaktadırlar. Tarihçi insan faaliyetlerini incelerken mutlaka diğer fen ve sosyal bilimlerle de işbirliği yapar. Fakat tarihte zaman ve mekan kavramları vazgeçilmez olduğu için, yardımcı bilimlerden özellikle Coğrafya ve Kronoloji öne çıkmaktadır.

Tarihe yardımcı bilimler


 • COĞRAFYA: Tarihi olayların geçtiği yere coğrafi çevre denilmektedir. Tarih bilimi olayların gerçekleştiği yerin özelliklerini, insanların sosyal ve ekonomik durumlarını incelerken mutlaka coğrafya bilimiyle işbirliği yapar. Coğrafi konum, tarihte gerçekleşen olayların neden ve sonuçlarında birinci derecede etkilidir. İnsanların ve de toplumların sosyal, kültürel, ekonomik gelişimlerinde coğrafi şartların çok büyük etkisi vardır. İşte tam da bu nedenle Tarih ve Coğrafya bilimlerinden doğan Tarihi Coğrafya dalı, bir coğrafya üzerinde tarihin nasıl şekillendiği konusunda tarihçilere yardımcı olmaktadır.
 • KRONOLOJİ: Olayların gerçekleştiği zamanın tam olarak doğru tespit edilmesi, olay hakkında gerçekçi yorumların yapılabilmesi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca olayların birbirleri ile bağlantılarının ve aralarındaki neden sonuç ilişkilerinin tespiti ancak olayların zamanlarının doğru olarak bilinmesine bağlıdır.
 • ARKEOLOJİ: Zamanın tahribatı ile toprak ya da su altında kalmış, insanlar tarafından yapılmış çeşitli araç gereç, eşya ve de bina kalıntılarının bulunması, bu buluntuların çıkarılması ve sonrasında da incelenip açıklanması arkeolojinin konusudur.
 • PALEOGRAFYA: Tarihin eski zamanlarında kullanılan tüm yazı çeşitlerini inceleyen bilim dalıdır. Yazılı belgelerin çözümünde oldukça önemli bir bilimdir.
 • FİLOLOJİ: Yazılı belgelerin okunması kadar, o dilin genel özelliklerinin bilinmesi de zorunludur. Bu filoloji bilim dalının konusudur.
 • DİPLOMATİK: Adından da anlaşılabileceği gibi siyasi belgeleri ve antlaşmaları inceleyen, açıklayan ve yorumlayan bilim dalıdır.
 • EPİGRAFYA: Yazılı anıtları örneğin; abideler, yazıtlar, kale kitabelerini inceleyen ve yorumlayan bilim dalıdır.
 • SOSYOLOJİ: Toplumdaki insanı, toplumlar arasındaki ilişkileri ve insanların oluşturduğu tüm sosyal yapıları inceler.
 • ETNOGRAFYA: Etnografya bir bilim olarak toplumların örf, adet ve geleneklerini inceler. 
 • ANTROPOLOJİ: İnsanların gelişim süreçlerini, fiziki ve sosyal yapılarını inceler. 
 • NÜMİZMATİK: Madeni paraları ve madalyaları inceleyen bilim dalıdır.
 • ARKEOMETRİ: Arkeolojik buluntuların tarihlendirilmesinde fen ve matematiksel ölçme yöntemlerini kullanan bilim dalı Arkeometri’dir. Radyokarbon ve Dentrokronoloji gibi tarihsel eşyaların yaşını saptamakta yardımcı olan bilim dalları Arkeometri içinde belli başlı dallardır. Son yıllarda arkeometri alanında, DNA mühendisliği, Tıp, Biyoloji, Kimya ve Nükleer Fizik gibi bilimler de etkin çalışmalar yapmaktadır.
 • FELSEFE: Doğru ve bilinçli düşünmeyi, düşünürken olaylar arasında bağlantı kurup analiz yapmayı sağlayan bilim dalıdır.
 • ETNOLOJİ: Birden fazla sayıdaki toplumların geleneklerini ve göreneklerini birbirleri ile kıyaslamalar yaparak inceleyen bilimdir.

Yorum

Daha yeni Daha eski