Scrolling box

Tiran nedir
Tiran ne demek
Tiran yunanca kökenli bir kelimedir. Anlamı hukuk ve anayasa kurallarına uymayan, bunlardan tamamen bağımsız hareket eden lider ya da yönetici demektir. Tiran, elinde bulunan siyasal gücü hiçbir kimse ya da hiçbir kurumla paylaşmaya yanaşmaz.

Tarihsel olarak özellikle milattan önce VI. ve VII. yüzyıllarda Tiran’lar ve Tiranlık yönetim şekilleri gözlenmektedir.

Tiranlar başlangıçta hakimi oldukları şehirlerin imarı için çalışıyor ve böylelikle halkın sevgisini kazanıyorlardı. Çünkü Tiranlar için halkın desteği büyük önem arz ediyordu. Fakat zamanla yönetimi ele geçirmelerinin verdiği memnuniyetsizlik ve özellikle de diktatör gibi davranmaları sebebi ile halkın var olan desteğini yitirdiler.

Halkın alt tabakası yasaların ve toplum hayatını düzenleyen kuralların, adetlere ve geleneklere göre uygulanmasından memnun değildi. Çünkü böyle olduğunda çoğunlukla soylu sınıfın dediği oluyor ve hukuk kuralları daha çok soylu sınıfın işine yarıyordu.

Yorum

Daha yeni Daha eski