Scrolling box

Olusumlarina gore gollerimiz
Oluşumlarına göre göller

Oluşumlarına göre göller iki ana kategoriye ayrılır. Bunlar Doğal göller ve Yapay göller olarak isimlendirilirler. Yapay göller adı üzerinde insan eli yardımıyla oluşturulan göllerdir. Örneğin, baraj gölleri ve göletler gibi. Doğal göller ise Tektonik, Karstik, Volkanik, Buzul ve Set gölleri olmak üzere 5 ana grupta incelenebilirler.

Oluşumlarına göre doğal gölleri inceleyelim


Tektonik Göller : Kısaca yer kabuğu hareketleri sonucunda oluşan göllere Tektonik Göller diyebiliriz. Yer kabuğu hareketleri sonucunda oluşan çukur ve yarıklara suların birikmesi ile oluşurlar. Örneğin, Lut ve Baykal gölleri tektonik hareketler sonucunda oluşmuşlardır. Türkiyedeki tektonik göller ülkemizdeki fay hatları boyunca sıralanmaktadırlar. Ülkemizdeki depremselliği de göz önüne aldığımızda, Türkiye’de en yaygın olarak bulunan göl yapısı tektoniktir. Sapanca, İznik, Ulubat, Simav, Beyşehir, Eğirdir, Eber, Akşehir ve Çıldır gibi göller tektonik göllere ülkemizden verilebilecek örneklerdir. Ayrıca Türkiyenin en büyük ikinci gölü olan Tuz gölü de tektonik bir göldür.

Karstik Göller : Kalker, Dolamit ya da Jips gibi karstik özellikteki kayaçların sular tarafından eritilmesiyle oluşan çukurlarda suların dolmasıyla oluşurlar. Karstik göllerde yapısı gereği büyük oranda dip sızıntıları mevcuttur. Bundan dolayı da diğer göl oluşumlarına göre su seviyesindeki oynamalar daha fazladır. Türkiyede karstik göller daha çok Toroslar, Obruk platosu ve Sivas çevresinde bulunmaktadır. Önemli karstik göllerimiz Göller Yöresinde yer alan Elmalı, Kestel, Söğüt ve şu aralar çok popüler olan Salda gölüdür.

Karstik goller
Salda Gölü

Volkanik Göller : Volkanik göller kendi içerisinde Krater gölleri ve Kaldera gölleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Krater gölleri isminden de anlaşılacağı gibi sönmüş volkanların kraterlerinde suların birikmesi ile oluşur. Kaldera gölleri ise Kraterlerin çökmesi veya patlaması sonucunda oluşan büyük ve geniş çukurların içerisine suların birikmesi ile oluşurlar. Türkiyenin en büyük volkanik gölü Nemrut Gölüdür ve oluşumuna görede bir Kaldera gölüdür. Ayrıca Acıgöl, Meke Tuzlası, Isparta ilimizde bulunan Gölcük ve Süphan dağları üzerinde yer alan Aygır gölleri de ülkemizde bulunan Volkanik göllere örnek gösterilebilir.

Volkanik Goller
Nemrut Gölü

Buzul Gölleri : Buzulların aşındırması ile daha çok dağ doruklarında oluşan göllerdir. Sirk adı da verilen çukurlarda oluştuğu için Sirk Gölleri de denmektedir. Özellikle İskandinav ülkeleri Finlandiya, Danimarka ve Norveç’te birçok Buzul / Sirk gölü bulunmaktadır. Türkiye’de buzul etkisi az olduğu için Buzul gölleri de az görülmektedir. Örnek vermek gerekirse Ağrı, Erciyes ve Hakkari dağları üzerinde Buzul gölü oluşumları tespit edilmiştir.

Set Gölleri : Çukur bir alanın doğal sebeplerle önünün kapanması ve geride suların birikmesi ile oluşurlar. Set gölleri de oluşum nedenlerine göre Alüvyal, Volkanik, Heyelan, Buzul ve Kıyı set gölleri olmak üzere beş ana başlıkta incelenebilir.

Yorum

Daha yeni Daha eski